15 Mayıs 2015 Cuma

Nereye Gidiyoruz? Aile, Akraba Ziyaretleri Neden Yapılmalı!!! Ayetler ve Hadisler ile Akrabalık Bağı!!!
Hayat bizi nereye götürüyor, nereye gidiyoruz? Bırakın eş dost, akraba ziyaretlerini en yakınlarımız anne, baba, kardeşlerle bile görüşülmez oldu. Bahaneler mi üretiyoruz yoksa hayat mı bizi bir yerlere sürüklüyor? Hayat şartlarımız, yoğun iş temposu mu, kariyer çabalarımı, çocukların okulları mı? Bir çok bahane sıralanabilir. Ne üzücüdür ki günümüzde çocuklar anne-babaya, anne-baba çocuklarına küs. Müslümanlıkta küslük, dargınlık olamaz. Aile, akraba, eş dost, yakınlarımızı ziyaret etmek, kollayıp gözetmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlaşmak, maddi manevi destekçi olmak sosyal hayatta dikkat etmemiz gereken aile, akraba ilişkileridir. Aile, akrabalar arasındaki bu ilişkiye Sıla-i Rahim denilmektedir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Sıla-i Rahim üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Hz. Peygamber' imiz Sıla-i Rahimden farz ibadetler ile birlikte bahsederek ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.
  
Sıla-i Rahim ile amca, hala, teyze, dayı ve bunların çocukları, kayın valide, kayın peder, kayın birader gibi yakın akrabalara olan insani, dini ve sosyal hayattaki ahlaki görevler ifade edilmiştir.

 • İyi günlerinde ve kötü günlerinde yanlarında olmak, ziyaret etmek, maddi, manevi yardımda bulunmak,
 • Akrabalarımıza sözlü veya eylemsel olarak kötülükte bulunmamak, zarar vermemek, onları kırmamak, kötülememek, unutmamak, küs kalmamak.
Akrabalarımız ile ilişkilerimizi devam ettirmek, bizi unutsalar ziyarette bulunmasalar dahi onları ziyaret etmek bizler için büyük bir sevaptır. Sıla-i Rahimde bulunarak hem Yüce Allah'ın rızasını kazanmış hemde iç huzur ve mutluluğu elde ederek akrabalık bağlarını kuvvetlendirmiş oluruz.

İnsani, ahlaki ve dini görevlerimiz (Sıla-i Rahim) ile ilgili Kur'an-ı Kerim'den bir kaç ayet; 
 • Ey insanlar!Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Şüphesiz Allah Sizin üzerinizde gözeticidir. Nisa 1,
 • Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. Nahl 90,
 • Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarını koparacaksınız öyle mi? İşte onlar, Allah'ın lanetlediği kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? Muhammed 22,23,24,
 • Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda klanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.       Nisa 36,
 • Rabbin kesin olarak şunları emretti; Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisini de tatlı ve güzel söz söyle. İsra 23.


Unutmayalım ki akrabalık ilişkilerinde öncelik anne babaya aittir.


Akrabalık ilişkileri (Sıla-i Rahim) ile ilgili hadisler;
 • Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin ( Buhari, Edep 12),
 • Ey insanlar birbirinize selam verin, akrabanızı gözetin, yemeği yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selametle Cennete giresiniz (Tirmizi, Et'ime, 45),
 • Akrabalık Arş'ı âlâ' da asılıdır. Der ki: Beni gözeteni Allah gözetsin; beni terk edeni Allah terk etsin (Müslim, Birr ve Sıla,17),
 • Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, diğeri Sıla-i Rahim' dir ki buda sadaka sayılır( Tirmizi, zekat,26),
 • İyiliğe benzeri ile karşılık veren kişi, tam anlamıyla akrabasını görüp gözetmiş olmaz. Hakiki Sıla-i Rahim, kişinin kendisi ile ilgiyi kesenleri görüp gözetmesidir (Buhari, Edep,15),
 • Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Yalnız akrabalık ilişkilerini kesenlerin (Sıla-i Rahimde bulunmayanların) amelleri kabul olunmaz(Ahmed II. 484).
 • Bir kişi Hz. Muhammed sevgili peygamberimize: Ya Rasûlallah; Cennete girmeme vesile olacak bir ibadet söyler misiniz? demiş. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in cevabı: Allah' a ibadet eder O' na hiç bir şeyi ortak koşmaz, (farz ibadetleri yerine getirir) namaz kılar, zekat verir, Sıla-i Rahim edersin, olmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin (Buhari, İlim,37; Müslim İmam,74-77).

Kaynak: www.kuranikerim.com, www.guncelvaaz.com

Hiç yorum yok: